Våra utbildningar

Vi tar fram och genomför företagsinterna utbildningar i affärsekonomi för medarbetare, chefer och ledningsgrupper. Vi anpassar innehåll och pedagogik efter gruppens förkunskaper och behov. Utbildningsmaterial och övningar förankras i ditt företags affärssituation. Vi når ofta mätbara resultat direkt under en utbildning.


 

Affärsekonomi – grundutbildning

 • Höj medarbetarnas kompetens i affärsekonomi
 • Bättre förståelse för grundläggande ekonomiska samband
 • Delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt

Affärsekonomi är en grundutbildning för de medarbetare som inte har några som helst förkunskaper i ekonomi. Här går vi igenom allt från början, grundbegreppen, terminologin och de vanligaste affärsekonomiska modellerna.

Läs mer härEkonomi för chefer

 • Höj chefernas kompetens i affärsekonomi
 • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
 • Bättre och snabbare affärsbeslut
 • Handfasta råd för bättre lönsamhet och kassaflöde
 • Praktiska verktyg som kan användas direkt

Ekonomi för chefer är vår i särklass mest populära utbildning – originalet som många försöker kopiera. 
Detta är en praktisk utbildning i affärsekonomi för chefer som har ett ekonomiskt ansvar och som vill utvecklas i sin chefsroll. Kursen genomförs av Jonas Bernhardsson, författaren till bästsäljaren Ekonomi för chefer.

Läs mer härFör ledningsgruppen

 • Höj ledningsgruppens kompetens i affärsekonomi
 • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
 • Fördjupad diskussion om ekonomiska mål för verksamheten
 • Effektivare ledningsgrupp

Vi fördjupar ledningsgruppens förståelse för komplexa affärsekonomiska problemställningar samtidigt som vi för en diskussion om hur och mot vilka ekonomiska mål som verksamheten ska styras.

Läs mer härAffärssimulering/Affärsspel

Vårt affärsspel Strateko ger dig fördjupad förståelse för:

 • Vad det innebär att arbeta med ett ekonomiskt ansvar
 • Vilka faktorer som påverkar ett företags tillväxt och lönsamhet
 • Kopplingen mellan mål, strategi och resultat
 • Ekonomiska rapporter som resultaträkning och balansräkning
 • Hur man kan förbättra kassaflödet
 • Hur man använder nyckeltal för att styra och analysera
 • Hur olika funktioner inom företaget interagerar

Affärsspel Strateko är en vanlig uppföljning till kursen Ekonomi för chefer för deltagare som vill fördjupa och tillämpa nyvunna affärskunskaper. Det är en interaktiv, social och aktivitetsdriven övning som på ett mycket effektivt sätt illustrerar ekonomiska konsekvenser av olika affärsbeslut.

Läs mer härAffärsekonomi för säljare

 • Höj säljarnas kompetens i affärsekonomi
 • Praktiska verktyg för bättre kassaflöde och minskad kapitalbindning
 • Simuleringsmodeller för hur pris- och volymförändringar påverkar rörelseresultatet
 • Lönsamma affärsval och bättre kapacitetsutnyttjande

Det här är en praktisk utbildning i affärsekonomi för säljarna. Vi koncentrerar oss på säljarnas ansvar för kassaflöde, kapitalbindning och lönsamhet.

Läs mer här


Vill Du prova på? Välkommen till en öppen utbildning


Vi genomför flera gånger per år öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med olika utbildningsföretag. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att prova på – och samtidigt öka Din egen kompetens!


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.