Bas Nyckeltal

Boken Basnyckaltal av Mikael CarlsonBAS Nyckeltal av Mikael Carlson är ett utmärkt hjälpmedel för att identifiera, beskriva och analysera ett företags ekonomiska förhållanden och ge underlag för att bedöma företagets ekonomiska läge och utveckling. Boken har utvecklats i samarbete med SCB för att uppnå enhetliga definitioner och begrepp för finansiella nyckeltal. Främst för små och medelstora företag. Denna upplaga har uppdaterats och har en pedagogisk inriktning. Kapitlet om hur nyckeltalen praktiskt kan användas har skrivits om.

BAS Nyckeltals benämningar och definitioner har i praktiken blivit standard när det gäller finansiella nyckeltal.

Köp boken billigt här!

Tillbaka till alla våra böcker