Beröm från kunder

"Så här roligt har ekonomi aldrig varit!"

”Äntligen ekonomi sett ur ett affärsmässigt perspektiv!”

”Jag har fått bättre förståelse för totala businessen – också bättre förståelse för kundens affär.”

”Har fått mycket bättre insikt i vilka faktorer som påverkar vårt resultat.”

”Definitivt en ökad förståelse för ekonomi som helhet och vad som är viktigt att fokusera på. I mitt fall som segmentschef och ekonomiskt ansvarig var detta en mycket viktig kurs för min fortsatta utveckling.”

”Ökad insikt vad som ger lönsamhet.”

"Nu talar vi samma språk i ledningsgruppen och verkstaden."

”Ökad förståelse för verksamheten. Helhetssynen ökar. Ett personligt lyft för mig.”

”Har fått förståelse för hur viktigt pris och volym är. Även hur viktigt kassaflödet är i ett företag. Jag har definitivt förbättrat mitt strategiska tänkande inom området och fått bättre ekonomisk helhetsförståelse.”

”Kommer lättare kunna delta i ekonomiska diskussioner samt ha bättre förståelse för olika beslut som tas. Konkreta verktyg att tillämpa i vardagen.”

”Mycket väl investerad tid!”

”Excellent! Very good way to explain complex issues.”

“It is so rare to come back from a course let alone finance, thrilled and impressed. Well done!!”

“It is, without any doubts, one of the best trainings I have ever participated in.”

 ”Diskussionerna kring hur lönsamhet påverkas på olika sätt gav mig mest.”

”Sällan har jag haft sådan motivation, kopplat till en föreläsare och dennes prestation!”

”Hur ekonomin på vårt företag fungerar och hänger ihop. De tre sista dagarna som ägnades åt affärsspelet var väldigt intressant och stimulerande. Det gav mig massor med aha-upplevelser. Ett personligt lyft.”

”Företagsspelet är mer verklighetstroget än jag kunde tro och var klart givande.”

”Investeringskalkyler. Bokslutsvärdering. Konsekvenserna av cash-flow och vikten av kapitalomsättningshastighet och hur den påverkar ROCE.”

”Företagsspelet var det roligaste inslaget samt mycket lärorikt. Förhoppningsvis har man lärt sig av de misstag som gjordes… ”

”Den teoretiska delen kändes mycket väl planerad och genomfördes på ett jättebra sätt. En av de bättre kurser som jag gått.”

”Väldigt bra med praktisk tillämpning!!!”

”Link methods with theory was excellent.”

"Detta var precis vad en sifferallergiker behövde!"

”Simulation was the best I have ever been a participant in.”

“I think it is really good to have first the theory session and then to apply the theory in a real case simulation. When it is well prepared an coached (as it has been in this case) it is the best way to learn.”

”The game is excellent and highly methodic.”

”This training should be done by all managers.”

 ”Mycket pedagogisk kursledare, lättsam och kunnig.”

”Att de lyckades få en ingenjör att bli intresserad av ekonomi betraktar jag som en bedrift!”

”Vi har fått ett helt annat driv på våra möten. Vi pratar inte längre förbi varandra.”

”En mycket bra lärare. Pedagogisk och entusiastisk. Smittade av sig!”

”Ödmjuk, kunnig och mycket intressant!”

"Den här kursen skulle jag behövt tidigare."

”Mycket kunnig, engagerad och skicklig föredragshållare.”

”Bra och kunnig lärare med en förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomi och ekonomiska termer samt att driva företagsspelet.”

“Thorough, prepared, engaged and flexible. An excellent teacher with a practical touch.”
“Experienced, clear-thinking & logical, professional in teaching.”

”Excellent! Enthusiastic and inspiring. Good pace, good explanations and patience”

”Excellent both in performance and attitude. Friendly and interactive.”