Nyheter

Fortsatt arbete med Ledarakademin, Affärsekonomi för tekniker, en Affärsutbildning för ett energibolag samt öppna ekonomiutbildningar i Stockholm och Malmö.
Populära uppdrag på sistone: endagars seminarium med fokus på hur man skapar resultat och lönsamhet i en verksamhet. Målgrupp: chefer, ledningsgrupp, styrelse. Intresserad av att…
Full fart i september med uppdrag i Västerås, Nynäshamn, Malmö och Arboga. Dessutom ett gästspel på IHM Business School i Göteborg. Bland våra nya uppdrag…
Sensommaren har rivstartat med Affärsekonomi för säljare, Lönsamhetsanalys för ledningsgruppen samt kurser i Företagsanalys. Och så är datum spikade för den populära öppna utbildningen Ekonomi…
Mer positiv feedback för vår litteratur. Denna gång är det IHM Business School som har valt Ekonomi för chefer som kurslitteratur på sin KAM-utbildning!
Nu jobbar vi sista veckan fram till midsommar och håller sedan sommar. Väl mött i början av augusti igen!
Sida 25 av 25