Nyheter

Sensommaren har rivstartat med Affärsekonomi för säljare, Lönsamhetsanalys för ledningsgruppen samt kurser i Företagsanalys. Och så är datum spikade för den populära öppna utbildningen Ekonomi…
Mer positiv feedback för vår litteratur. Denna gång är det IHM Business School som har valt Ekonomi för chefer som kurslitteratur på sin KAM-utbildning!
Nu jobbar vi sista veckan fram till midsommar och håller sedan sommar. Väl mött i början av augusti igen!
Sida 22 av 22