Nyheter

Info till deltagare som gått den öppna utbildningen Ekonomi för chefer: datum för Del II i Göteborg är ändrad till: 6-8 maj 2013 i Stockholm.…
Fortsatt arbete med Ledarakademin, Affärsekonomi för tekniker, en Affärsutbildning för ett energibolag samt öppna ekonomiutbildningar i Stockholm och Malmö.
Populära uppdrag på sistone: endagars seminarium med fokus på hur man skapar resultat och lönsamhet i en verksamhet. Målgrupp: chefer, ledningsgrupp, styrelse. Intresserad av att…
Full fart i september med uppdrag i Västerås, Nynäshamn, Malmö och Arboga. Dessutom ett gästspel på IHM Business School i Göteborg. Bland våra nya uppdrag…
Sensommaren har rivstartat med Affärsekonomi för säljare, Lönsamhetsanalys för ledningsgruppen samt kurser i Företagsanalys. Och så är datum spikade för den populära öppna utbildningen Ekonomi…
Mer positiv feedback för vår litteratur. Denna gång är det IHM Business School som har valt Ekonomi för chefer som kurslitteratur på sin KAM-utbildning!
Sida 15 av 16