Nyheter

Populära uppdrag denna höst: interna chefsutbildningar med inriktning på kassaflöde och kapitalbindning; balansräkningen i fokus, benchmarking med KPI. Även mycket diskussioner kring LCC – Life…
En ny bok av Mikael finns nu i bokhandeln: ”49 sätt att öka vinsten”. Boken är utgiven på Liber förlag i serien Driva eget. Du…
Nytt uppdrag. Vi kommer att medverka i omfattande ledarskapsprogram för ett välkänt börsnoterat konsumentföretag med start i januari 2015. Mycket spännande! Och så är boken…
Flera nya och spännande uppdrag har kommit in i början av hösten. Vi kommer att ansvara för avsnitt om ekonomsikt ansvar i ett nytt ledarskapsprogram…
Nu är vi igång igen sedan ett par veckor med uppdrag för IHM Business School, Bombardier och Almi. Två nya internationella program fortsätter: Key Talent…
April och maj har varit två händelserika månader. Uppstart av Senior Management Academy, ett större ledarskapsprogram för ett börsnoterat industriföretag. Affärsekonomi för ett teknikkonsultföretag i…
Sida 9 av 14