Artiklar filtrerade på datum: februari 2020

onsdag, 19 februari 2020 15:43

2020-02-19

Jonas har genomfört ännu ett program i Affärsekonomi för en grupp chefer och ingenjörer på ett större kraftbolag. Intressanta diskussioner om ekonomisk mätning och styrning av statligt och kommunala affärsdrivande verksamheter. Vi har haft flera av dessa uppdrag de senare åren. De utgör ett intressant tvärsnitt mellan en verksamhet som ska tillhandahålla en viktig samhällsfunktion och som samtidigt förväntas drivas affärsmässigt. I vilken omfattning kan vi använda oss av ekonomiska verktyg för att säkerställa att verksamheten utvecklas mot ett effektivt användande av resurserna?

Publicerad i Nyheter